OBISKALA NAS JE SANDIE MOURÃO

Sandie Mourão je doktorica znanosti trenutno zaposlena na univerzi v Lizboni, kjer predaja svoje bogate izkušnje bodočim učiteljem. Njeno strokovno področje je zgodnje poučevanje tujega jezika, še posebej uporaba slikanic pri učenju jezika. Med njena zanimanja sodijo tudi medkulturno učenje, različne prakse spremljanja učenčevega napredka ter reflektivno poučevanje.

Z dr. Matejo Dagarin Fojkar s Pedagoške fakultete v Ljubljani sta nas 26. oktobra 2023 obiskali pri pouku angleškega jezika v 1. c in 2. d-razredu. Glavna zvezda obeh učnih ur je bil poleg učencev, učenk, razredničark in učiteljice angleškega jezika  VOLK. V prvem razredu je skušal pojesti tri prašičke, vendar so ga učenci s skupnimi močmi uspeli pretentati, da je skozi dimnik padel naravnost v ognjene zublje. V drugem razredu pa je volk postal bolj premeten in mu je uspelo pojesti Rdečo kapico, a ga je na srečo drvar našel smrčečega pod drevesom, mu prerezal trebuh in tako rešil Rdečo kapico.

Sandie Mourão je bila navdušena nad delovanjem naše šole, ki je v veliki meri odraz timske povezanosti učiteljev. Še posebej jo je prevzela Glasserjeva teorija izbire in način, na katerega jo učitelji vnašamo v šolski vsakdanjik, da se učimo o izbiri vedenj in prevzemanju odgovornosti. Učni uri, ki sta preko zgodb vključevali veliko mero gibanja in najrazličnejše kognitivne spodbude, sta prikazali, da imajo učenci možnost doživljati učenje angleščine kot pozitivno izkušnjo.

Nataša Puhner

Dostopnost