dogodek na ustavnem sodišču

V sredo, 24. 1. 2024, so bile učenke Frida Pregrad, Naja Poteko, Pija Verhovc in Zoja Kuster vabljene na Ustavno sodišče RS, kajti dekleta so pod mentorstvom Tanje Kastelic sodelovala na literarnem natečaju, ki ga je razpisalo Ustavno sodišče RS ob praznovanju dneva ustavnosti. Dekleta so literarno ustvarjala na temo ustavnih pravic in odgovornosti z zdravim življenjskim okoljem, ohranjanjem narave in varstvom okolja. Klepet s predsednikom Ustavnega sodišča Matejem Accettom so izkoristila tudi za skupno fotografiranje.

Tanja Kastelic

Dostopnost