JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela razširjenega programa. Jutranje varstvo, ki ga financira MIZŠ, se izvaja za učence 1. razreda pred poukom od 6.15 do 8.15. Učenci se v jutranje varstvo vključijo prostovoljno s prijavo staršev.

Organizacija jutranjega varstva:
   • učencem zagotovimo varno in vzpodbudno okolje, v katerem pričakajo začetek pouka;
   • učencem zagotovimo učno pomoč, če izrazijo željo po njej;
   • organiziramo počitek ali izbirne dejavnosti, ki učence veselijo, sprostijo oz. jih aktivirajo za pouk.
Delo v jutranjem varstvu strokovno vodijo učitelji in obsega:
   • počitek,
   • pogovor,
   • sprostitvene dejavnosti (individualne in/ali skupinske),
   • zajtrk,
   • pripravo na pouk.
Dostopnost