SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna služba izhaja iz spoznanja, da je posameznik osebnost v celoti ter hkrati pomemben del ožjega in širšega socialnega okolja. V svetovalnem odnosu upošteva tudi posameznikove povezave z ostalimi udeleženci oziroma podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje.

Šolska svetovalna služba si prizadeva za optimalni razvoj vsakega učenca in uresničevanje vzgojno izobraževalnih ciljev šole kot celote. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci in po potrebi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

V ospredju je nudenje pomoči, izvajanje preventivne in razvojne dejavnosti ter načrtovanje in vrednotenje na različnih področjih: vzgojna dejavnost, šolska pravila, telesni, osebni in socialni razvoj posameznika, začetek šolanja, karierna orientacija, socialno-ekonomske stiske, zdravstveno varstvo,  prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami in vključevanje v delo z njimi.

V okviru šolske svetovalne službe na šoli delujejo:

Psihologinja

Delo šolske psihologinje opravlja Ana Kozovinc, magistrica psihologije.

Delo poteka vsak dan od 7.30 do 14.30.

Mesečne govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30 in vsak dan v času delavnika od 7.30 do 14.30. Vsa morebitna vprašanja lahko posredujete tudi po e-pošti ali na telefonsko številko.

Telefonska številka: 01 444 05 43
e-pošta: ana.askerc@os-preserjeradomlje.si

SOCIALNA PEDAGOGINJA

Delo socialne pedagoginje opravljajo Tina Verbančič, Kaja Leskovšek Nagode in Mateja Zupančič (odsotna zaradi porodniškega dopusta).

Delo poteka vsak dan od 7.30 do 14.30.

Mesečne govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30.

Vsa vprašanja ali morebitne nejasnosti lahko posredujete Tini Verbančič po e-pošti  in na telefonsko številko 01 444 05 56.

Izvajalci dodatne strokovne pomoči

Magdalena Tehovnik (odsotna zaradi porodniškega dopusta), Ema Barbič, Manca Vrhovnik, Neja Zupanc, Ajda Hiti, Neža Mulej, Gregor Dovč, Petra Gale Jelenko, Kristina Škerjanec, Sarah Horvat, Karmen Okorn, Nika Ponikvar, Mateja Jerina in Špela Premzel (bolniško odsotna).

Mesečne govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30 in vsak dan v času delavnika med 7.00 in 14.00. Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi po e-pošti.

Dostopnost