KULTURNA ŠOLA

OŠ Preserje pri Radomljah spada v občino Domžale. Leta 2002 je pričela uvajati teorijo izbire, leta 2007 pa je bila razglašena za Glasserjevo kakovostno šolo, katere vizija je: z dobrimi odnosi do uspeha. To se odraža v formativnem spremljanju učenčevega napredka in pouku za polno usposobljenost (PPU) s sloganom Z roko v roki nikoli nisi sam, predvsem pa v raznolikem kulturnem udejstvovanju, katerega namen je učencem zagotoviti čim širši krog možnosti prepoznavanja močnih področij ter predstaviti kulturo kot eno temeljnih in nepogrešljivih dejavnosti človeškega vsakdana. Nepogrešljiva so povezovanja s krajem, varovanje kulturne dediščine, medgeneracijsko povezovanje, mednarodno sodelovanje, eko usmeritev in delovanje po načelih Unesca, ki učence šole vzgaja v duhu pozitivnega odnosa do naravne in kulturne dediščine.

Na šoli si učitelji, mentorji in koordinatorici Jasmina Pogačnik in Tanja Kastelic prizadevamo učence kulturno izobraziti, jih podučiti in jim ponuditi dragoceno življenjsko izkušnjo na številnih področjih, ki jih pojem kulture spremlja. Rezultat temu so številne prireditve, proslave, razstave, udeležbe na natečajih in druge dejavnosti, ki učence povezujejo, se v njih kulturno izobražujejo in širijo svoja obzorja. Vsako šolsko leto naštejemo več kot 60 kulturnih dejavnosti, ki povezujejo učence razredne in predmetne stopnje, zato na posamezni kulturni prireditvi sodeluje večina učencev. Ne mine mesec v šolskem letu, da na našem odru ne zaživi kulturni program, ki ga dopolnjujejo številne razredne kulturne aktivnosti in druge dejavnosti.

Velik poudarek dajemo novim oblikam kulture in umetnosti. Stremimo, da vse, kar počnemo, povežemo s kulturo, vsakdanjim življenjem in bogatenjem duha vsakega učenca. Glavni pobudniki vsega tega so učenci, ki s številnimi idejami sooblikujejo kulturne dejavnosti, načrtujejo vedno nove in nove ter so s svojo zavzetostjo nepogrešljivi člen v verigi ustvarjanja. Veselijo se in z navdušenjem spremljajo in sprejemajo vsak nov kulturni dogodek, prireditev, predstavo ali obisk kulturnika oz. kulturne ustanove, prav tako pa je na šoli globoko zakoreninjena zavest, da znanje in kultura hodita z roko v roki. Mnenje vodstva, strokovnih delavcev in učencev je, da šola brez kulture ne obstaja, še več, človek brez kulture ne živi, zato je temeljni cilj vseh kulturno izobražen posameznik.

Na razpis JSKD RS smo se prvič prijavili leta 2012 in si pridobili naziv kulturna šola. V Cerkljah na Gorenjskem, kjer je potekala slavnostna podelitev, smo prejeli tudi priznanje za posebne dosežke, in sicer na literarnem področju.

Leta 2016 smo naziv podaljšali, na slavnostni prireditvi v Žalcu pa smo se okitili z naslovom naj kulturna šola med velikimi šolami.

Leta 2021 smo v Ajdovščini poleg podaljšanja naslova prejeli še najvišje možno priznanje, in sicer naj kulturna šola v Sloveniji.

Razglasitev posebnega priznanja KŠ na področju literature na OŠ Davorina Jenka

Razglasitev naj kulturne šole med velikimi šolami v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu

Razglasitev naj kulturne šole v Sloveniji v Dvorani prve slovenske  vlade v Ajdovščini

Vsi ti nazivi nas zavezujejo, da bomo na področju kulture še naprej tako aktivni ali še bolj. Ne glede na nazive je kultura sestavni del našega vsakdana, ki popestri še tako naporen ali dolgočasen šolski dan.

Dostopnost