GOVORILNE URE ZA STARŠE IN UČENCE

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

so za predmetno stopnjo oziroma učence od 6. do 9. razreda so vsak prvi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30. Prve popoldanske govorilne ure so v oktobru, zadnje pa v mesecu maju.

V želji, da bi čim več staršev dobilo informacije o svojem otroku, vas prosimo, da razgovor omejite na največ 10 minut.

V primeru, da potrebujete več časa, se z učiteljem dogovorite za obisk dopoldanskih govorilnih ur.

Hvala za razumevanje!

Učenci imajo možnost govorilnih ur pri učiteljih, ki so jim na voljo za dodatno razlago, utrjevanje snovi, pogovor in podobno.

Urnik govorilnih ur

Roditeljski sestanki

V tekočem šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke: v septembru, januarju oziroma v februarju in v juniju.

Zadnji roditeljski sestanek je lahko povezan tudi z zaključno predstavitvijo dela učencev, nastopom učencev ipd.

Datumi prvih roditeljskih sestankov so objavljeni v spodnji tabeli, o morebitnih spremembah pa boste pravočasno obveščeni.

1. roditeljski sestanek – september
4. september Vsi oddelki prvih razredov
5. september Vsi oddelki drugih razredov
6. september Vsi oddelki tretjih razredov
7. september Vsi oddelki četrtih in petih razredov
11. september Vsi oddelki šestih in sedmih razredov
12. september Vsi oddelki osmih in devetih razredov
2. roditeljski sestanek – januar/februar
22. januar Vsi oddelki prvih razredov
23. januar Vsi oddelki drugih razredov
24. januar Vsi oddelki tretjih razredov
25. januar Vsi oddelki četrtih in petih razredov
29. januar Vsi oddelki šestih in sedmih razredov
30. januar Vsi oddelki osmih in devetih razredov
3. roditeljski sestanek – junij

Zadnji termin za RS določijo razredniki.

Dostopnost