ŠOLSKI KOLEDAR

SEMESTRI

1. semester 1. 9. 2023–31. 1. 2024
2. semester 1. 2. 2024–14. 6. 2024 – zaključek pouka za 9. razrede
1. 2. 2024–24. 6. 2024 – zaključek pouka za ostale razrede

POUK

 

Od 1. do 9. razreda pouk poteka v dopoldanskem času.

Oddelki podaljšanega bivanja potekajo od 12.00 do 17.00.

Jutranje varstvo je zagotovljeno od 6.15 do začetka pouka.

POČITNICE

Jesenske počitnice od 30. 10. 2023 do 3. 11. 2023
Novoletne počitnice od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024
Zimske počitnice od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024
Majske počitnice od 27. 4. 2024 do 2. 5. 2024

PROSTI DNEVI

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik, sreda, 8. 2. 2024
Informativni dan za devetošolce – 16. in 17. 2. 2024
Velikonočni ponedeljek, 1. 4. 2024
3. 5. – pouka prost dan v skladu z 2. odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za OŠ.

Vsak učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do 5 dni.

Starši morajo prošnjo nasloviti na gospo ravnateljico teden dni pred odsotnostjo. Prošnjo učenec lahko odda razredniku, ki jo nato posreduje ravnateljici.

Starše prosimo, da spoštujejo pravilnik zaradi dobrega počutja svojega otroka v šoli.

POPRAVNI IZPITI

Od 17. 6. do 1. 7.  2024 – 1. rok Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda
Od 26. 6. do 9. 7. 2024 – 1. rok Predmetni in popravni izpiti za učence 7. in 8. razreda
Od 19. 8. do 30. 8. 2024 – 2. rok Predmetni in popravni izpiti za vse učence

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

Od 3. maja do 14. junija 2024 Prvi rok za devetošolce
Od 3. maja do 24. junija 2024 Prvi rok  za vse ostale
Od 19. avgusta do 30. avgusta 2024 Drugi rok za vse učence
Dostopnost