ŠOLSKA PREHRANA

SPOŠTOVANI STARŠI!

Prejeli smo sezname upravičenosti posameznih učencev do subvencionirane malice in kosila.
Ugotovili smo, da nekaterim poteče odločba o otroškem dodatku in iz tega naslova upravičenost do regresirane malice ali kosila že prej in ne ob koncu šolskega leta.

Želeli bi vas opozoriti, da subvencija poteče z datumom izdane odločbe o otroškem dodatku. Prosimo vas, da ste pozorni na ta datum in pravočasno zaprosite za izdajo nove odločbe otroškega dodatka.
V kolikor tega ne boste storili pravočasno, boste morali stroške prehrane plačati sami. To se lahko zgodi tudi v primeru, če so se razmere izboljšale in v novi odločbi ne boste upravičeni do subvencije.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Področje prehrane urejajo Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010), Pravila šolske prehrane OŠ Preserje pri Radomljah, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11 ) in Zakon o  uravnoteženju javnih financ ( Ur. l. RS, št. 40/2012)

 

 • Organizator šolske prehrane je Blaž Mikuž.
 • Starši praviloma v juniju izpolnijo obrazec Prijava na šolsko prehrano.
 • Starši so v 30 dneh šoli dolžni sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so pomembni za evidenco in obračun prehrane.
 • Učenci so lahko redni tedenski abonenti ali redni dnevni abonenti (redno na določen dan v tednu) na: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.
 • V šoli zagotavljamo malico vsem učencem. Otroci se lahko naročijo tudi na kosila, ki jih strežemo od 12. do 14. ure. 
 • Po potrebi pripravimo tudi dietne obroke (potrebno je zdravniško dokazilo).
 • Cena malice je enotna za vse osnovne šole, določi jo minister.
 • Cene drugih obrokov so odvisne od gibanja cen živil, materialnih stroškov in plač. O morebitnih spremembah cen bodo starši vnaprej pisno obveščeni.
 • Položnice: izstavljene so do 15. v mesecu, obračun prehrane je mesečno za nazaj, starše prosimo, da se pri plačilu držijo rokov.
 • Starši dobite vse informacije v zvezi s položnicami v računovodstvu šole na telefonsko številko 444 05 42 pri ge. Mateji Rednak.
 • Odjava obrokov – odsotnost učenca: en delovni dan prej do 12. ure, v primeru nenadne bolezni tudi isti dan zjutraj do 7. 30 ure.
 • Način odjave: preko LoPolis portala, izjemoma na solski.obroki@os-preserjeradomlje.si ali na tel. 040 757 433.
 • V primeru neodjave ali prepozne odjave – starši plačajo polno ceno obrokov (kljub odobreni subvenciji).

Cena šolske prehrane

Zajtrk:  0,90 €
Malica:  1,10 €
 Kosilo: 1.–3. razred: 2,60 €
4.–6. razred: 2,90 €
7.–9. razred: 2,99 €
Popoldanska malica: 0,90 €

Prijava in odjava od obroka

 1. Dolgoročne prijave in odjave na prehrano:

Prijava ob začetku novega šolskega leta poteka preko priloženega obrazca, vendar je možna tudi med šolskim letom. Vsaka dodatna prijava mora biti pisna: obvestilo v beležki ali e-sporočilo na enega od spodaj navedenih e-naslovov.

 Odjava od prehrane med šolskim letom do konca šolskega leta je možna zgolj na podlagi pisne izjave starša ali skrbnika: obvestilo v beležki ali e-sporočilo na enega od spodaj navedenih e-naslovov.

 

 1. Odjava posameznih obrokov v času učenčeve odsotnosti:

E-sporočilo v šolo: učenca odjavite za tekoči dan do 7.30*. ure zjutraj; odjava velja za vse strnjene dneve njegove odsotnosti v tem nizu. Če se učenec vmes vrne v šolo za en sam dan, je potrebno z novim dnem njegovo odsotnost ponovno najaviti.

E-naslovi, na katere lahko odjavite obroke:

Računovodstvo: solski.obroki@os-preserjeradomlje.si

Klic v šolo: učenca odjavite za tekoči dan do 7.30 ure zjutraj*; odjava velja za vse strnjene dneve njegove odsotnosti v tem nizu. Če se učenec vmes vrne v šolo za en sam dan, je potrebno z novim dnem njegovo odsotnost ponovno najaviti.

Telefonska številka, na katero lahko odjavite obroke: 040 757 433

 Če učenca v času njegove odsotnosti ne odjavite od prehrane, se učencu prehrana zaračuna po ceniku. 

Pozor: odjava prehrane poteka ločeno in neodvisno od sporočila o odsotnosti učenca razredniku.

*Odjava po 7.30. uri zjutraj se šteje kot nepravočasna in za tisti dan ne velja.

V primeru, da učencem šola obroka zaradi poteka načrtovane šolske aktivnosti ne more zagotoviti, ta obrok avtomatsko odjavimo vsem učencem.

 

 1. Dietna prehrana (medicinsko indicirana prehrana):

Z novim šolskim letom je potrebno potrditi oz. obnoviti medicinsko indicirane diete s strani specializiranega zdravnika. Prav tako je potrebno predložiti potrdilo o morebitni ukinitvi diete. Ustrezno izpolnjene obrazce oddajte razrednikom čim prej v septembru oz. najkasneje do 30. 9. tekočega leta. 

Učenci, ki imajo trajno dieto (diabetes tip 1, celiakija), tega obrazca ne potrebujejo ponovno izpolnjevati.

Če do uvedbe diete (kratko- ali dolgotrajna) pride med šolskim letom, je potrebno čim prej po uvedbi diete predložiti zdravniški potrdilo.

 • potrdilo o medicinsko indicirani dieti
 • potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete
 • priporočila za medicinsko indicirane diete

ŠOLSKA SHEMA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Izvaja se od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. 

Nosilec ukrepa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorat za kmetijstvo; v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje

Izvajalec ukrepa: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Uradna spletna stran: Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Cilji OŠ Preserje pri Radomljah:

 • učencem omogočiti uživanje svežega sadja in zelenjave ter mleka  večkrat na dan (priporočila zdrave prehrane);
 • zmanjšati prekomerno telesno težo in debelosti pri učencih, ki se lahko pojavi zaradi izpuščanja zajtrka in neustreznega energijskega vnosa;   
 • omogočiti uživanje sadja, zelenjave ter mleka, da učenci  pokrijejo dnevne potrebe po vitaminih, mineralih in vlakninah;
 • učence navaditi na kulturno uživanje hrane in na pomen ustrezne higiene pred jedjo in po njej;
 • učence spodbuditi da spoznajo različne avtohtone vrste zelenjave in sadja;
 • učence spodbuditi da obiskujejo kmetije, iščejo informacije, izdelujejo plakate, rišejo, fotografirajo, pišejo, berejo in se pogovarjajo na temo mleko, sadje in zelenjava;
 • učence spodbuditi da aktivno sodelujejo pri organizaciji in razdeljevanju sadja,  zelenjave in

Obvestilo o prehodu na poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo (krajše SDD)

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je edina sprememba ob prehodu na SDD, da morebitnih ukinitev, sprememb, otvoritev direktnih obremenitev ne boste urejali več pri vaši banki, temveč v računovodstvu šole. Direktne obremenitve se bodo še vedno izvajale 18. v mesecu.

Priloga: Vloga za otvoritev trajnega naloga

 

OBRAZCI:

Obvestilo o prehrani za 1. razred
Obvestilo o prehrani za ostale razrede

Obrazec natisnite, izpolnite in prinesite ali pošljite na šolo.

RAZPORED OBROKOV

ZAJTRK: ob 7.15 v jedilnici

MALICE

  • 1. r. ob 10.05 v razredu
  • 2. r. ob 10.05 v razredu
  • 3. r. od 9.00 dalje v novi jedilnici
  • 5. r. ob  9.55  v jedilnici
  • 4. r. ob  8.55  v jedilnici
  • 6. in 7. r. ob  9.05  v jedilnici
  • 8. in 9.r.  ob 10.05 v jedilnici

POPOLDANSKA MALICA:

  • ob 14.45 v jedilnici

KOSILA:

  • 1. kosilo po  4. učni uri ob 12.05   (12.05 do 12.50 OPB)
  • 2. kosilo po  5. učni uri  ob 12.50  za učence, ki končajo pouk po peti učni uri (od 13.00  do 13.40 OPB)
  • 3. kosilo po  6. učni uri ob 13.40  (odmor do 14.00)

Učenci, ki v šoli kosijo občasno, se morajo na kosilo prijaviti ali odjaviti v računovodstvu pri ge. Mateji Rednak do 7.30 zjutraj.

PROSIM, DA UČENCI, KI SAMI PRIHAJATE NA KOSILO, UMIJETE ROKE, TORBE ODLOŽITE NA HODNIKU TER MIRNO, BREZ PRERIVANJA, POČAKATE NA KOSILO.

Skupina za šolsko prehrano

 • Člani
 • Zapisniki
 • Naloge

daje mnenja in predloge glede šolske prehrane, enkrat letno izvede anketo, s katero preveri stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano med učitelji, učenci in starši.

 • Your Title Goes Here 50% 50%
Dostopnost