ZAPOSLENI

 

Ime in priimek učiteljice/učitelja Razred/predmet Govorilne ure za starše Govorilne ure za učence e-mail naslov
Manca Mihelčič 1. a Četrtek, 12.05–12.50 / manca.mihelcic@os-preserjeradomlje.si
Monika Pogačar 1. a – sorazredničarka, JV, OPB Četrtek, 12.05–12.50 / monika.pogacar@os-preserjeradomlje.si
Barbara Hvastija 1. b Ponedeljek, 12.55–13.40 / barbara.hvastija@os-preserjeradomlje.si
Nataša Žlindra 1. b – sorazredničarka, NI2, 3, N2N Ponedeljek, 10.25–11.10 Četrtek, 12.05–12.50 natasa.zlindra@os-preserjeradomlje.si
Nina Mulej 1. c Torek, 12.55–13.40 / nina.mulej@os-preserjeradomlje.si
Petra Gostinčar 1. c – sorazredničarka, OPB Torek, 9.20–10.05 / petra.gostincar@os-preserjeradomlje.si
Marika Prošek 1. d Torek, 12.05–12.50 / marika.prosek@os-preserjeradomlje.si
Barbara Črnak Rešek 1. d – sorazredničarka Torek, 12.05–12.50 / barbara.crnak@os-preserjeradomlje.si
Lidija Šavli 1. e Torek, 12.05–12.50 / lidija.savli@os-preserjeradomlje.si
Barbara Črnak Rešek 1. e – sorazredničarka Torek, 12.05–12.50 / barbara.crnak@os-preserjeradomlje.si
Petra Janežič 2. a Torek, 12.05–12.50 / petra.janezic@os-preserjeradomlje.si
Jure Aljaž 2. b Četrtek,12.05–12.50 / jure.aljaz@os-preserjeradomlje.si
Monika Švigelj 2. c Četrtek, 12.05–12.50 / monika.svigelj@os-preserjeradomlje.si
Katja Jenko 2. d Torek, 12.05–12.50 / katja.jenko@os-preserjeradomlje.si
Jana Oražem 3. a Sreda, 12.05–12.50 Četrtek, 12.05–12.50 jana.orazem@os-preserjeradomlje.si
Nataša Lenarčič 3. b Sreda, 11.15–12.00 Četrtek, 12.05–12.50 natasa.lenarcic@os-preserjeradomlje.si
Mateja Korošec 3.c Sreda, 12.05 – 12.50 Četrek, 12.05 – 12.50 mateja.korosec@os-preserjeradomlje.si
Pia Jevnikar 3. d Sreda, 12.05–12.50 Četrtek, 12.05–12.50 pia.jevnikar@os-preserjeradomlje.si
Simona Mauko 4. a Torek, 7.30–8.15 / simona.mauko@os-preserjeradomlje.si
Bojana Lužar 4. b Četrtek, 7.30–8.15 Ponedeljek, 7.30–8.15 bojana.luzar@os-preserjeradomlje.si
Kristina Ferel 4. c Ponedeljek, 12.55–13.40 Ponedeljek, 7.30–8.15 kristina.ferel@os-preserjeradomlje.si
Alenka Treven 4. d Ponedeljek, 7.30–8.15 / alenka.treven@os-preserjeradomlje.si
Mateja Szillich Debevec 5. a Petek, 7.30–8.15 Torek, 7.30–8.15 mateja.szillich-debevec@os-preserjeradomlje.si
Matjaž Ozimek 5. b Petek, 7.30–8.15 Sreda, 12.55–13.40 matjaz.ozimek@os-preserjeradomlje.si
Katja Saksida 5. c Petek, 7.30–8.15 Četrtek, 7.30–8.15 katja.saksida@os-preserjeradomlje.si
Greta Grošelj 5. d, GEO v 6. r. Četrtek, 7.30–8.15 Petek, 7.30–8.15 greta.groselj@os-preserjeradomlje.si
Nataša Puhner TJA Torek, 12.55–13.40 Sreda, 12.55–13.40 natasa.puhner@os-preserjeradomlje.si
Simona Osolin 6. a, NAR, BIO, SPH Sreda, 11.15–12.00 Torek, 14.00–14.45 simona.osolin@os-preserjeradomlje.si
Vesna Bizalj 6. a – sorazredničarka, MAT, TIT, NTE Sreda, 9.20–10.05 Petek, 7.30–8.15 vesna.bizalj@os-preserjeradomlje.si
Blanka Premik 6. b, ZGO, NI1 Torek, 9.20–10.05 Ponedeljek, 7.30–8.15 blanka.premik@os-preserjeradomlje.si
Blaž Mikuž 6. b – sorazrednik, NAR, BIO Ponedeljek, 11.15–12.00 Četrtek, 7.30–8.15 blaz.mikuz@os-preserjeradomlje.si
Saša  Nosan 6. c, TJA Sreda, 10.25–11.10 Ponedeljek, 12.55–13.40 sasa.nosan@os-preserjeradomlje.si
Žiga Lah 6. c – sorazrednik, ŠPO, NŠP, ŠZZ Sreda, 10.25–11.10 Po dogovoru ziga.lah@os-preserjeradomlje.si
Boštjan Domjanić 6. d, SLO, FVZ Torek, 8.20–9.05 Ponedeljek, 7.30–8.15 in po dogovoru bostjan.domjanic@os-preserjeradomlje.si
Mitja Juvan 6. d – sorazrednik, TIT, OGK, OGU Petek, 9.20–10.05 Petek, 7.30–8.15 mitja.juvan@os-preserjeradomlje.si
Petra Kores 7. a, MAT, TIT, OGL, NTE Sreda, 10.25–11.10 Četrtek, 7.30–8.15 petra.kores@os-preserjeradomlje.si
Andrej Golob 7. a – sorazrednik, DKE, UBE, RAD, FIK, ROM Torek, 8.20–9.05 Po dogovoru andrej.golob@os-preserjeradomlje.si
Tanja Kastelic 7. b, SLO Torek, 10.25–11.10 Torek, 7.30–8.15 tanja.kastelic@os-preserjeradomlje.si
Renata Špoljar 7. b – sorazredničarka, SLO, OPB Četrtek, 11.15–12.00 Četrtek, 12.55–13.40 renata.spoljar@os-preserjeradomlje.si
Denis Robnik 7. c, GUM, OPB Sreda, 10.25–11.10 / denis.robnik@os-preserjeradomlje.si
Ana Aškerc 7. c – sorazredničarka, psihologinja Vsak dan, 8.00–14.30 / ana.askerc@os-preserjeradomlje.si
Maja Blažun Zornada 7. d, LUM, LS1, 2, OPB Četrtek, 9.20–10.05 Sreda, 14.00–14.45 maja.blazun-zornada@os-preserjeradomlje.si
Mateja Peršolja 7. d – sorazredničarka Torek, 7.30–8.15 Sreda, 8.20–9.05 mateja.persolja@os-preserjeradomlje.si
Jaka Črešnar 8. a, TJA Četrtek, 9.20–10.05 Četrtek, 7.30–8.15 jaka.cresnar@os-preserjeradomlje.si
Urša Zore 8. a – sorazredničarka, SLO, OPB Petek, 9.20–10.05 Četrtek, 12.55–13.40 ursa.zore@os-preserjeradomlje.si
Katja Kukovec 8. b Torek, 11.15–12.00 Sreda, 7.30–8.15 katja.kukovec@os-preserjeradomlje.si
Olga Šraj Kristan 8. b – sorazredničarka, ŠPO, OPB, IŠP, ŠSP Četrtek, 11.15–12.00 Po dogovoru olga.sraj-kristan@os-preserjeradomlje.si
Pina Podgoršek 8. c, NAR, GOS, SPH, BIO Torek, 9.20–10.05 Četrtek, 7.30–8.15 pina.podgorsek@os-preserjeradomlje.si
Nika Ponikvar 8. c – sorazredničarka, TJA, DSP Sreda, 10.25–11.10 Torek, 12.55–13.40 nika.ponikvar@os-preserjeradomlje.si
Marjana Borovnica 8. d, ŠPO Sreda, 9.20–10.05 Po dogovoru marjana.borovnica@os-preserjeradomlje.si
Marjan Grilj 8. d – sorazrednik,  ŠPO, NŠP, ŠZZ, ŠSP Torek, 10.25–11.10 / marjan.grilj@os-preserjeradomlje.si
Mateja Jerina 9. a, SLO, DSP, OPB Torek, 11.15–12.00 Ponedeljek, 7.30–8.15 mateja.jerina@os-preserjeradomlje.si
Žiga Škufca 9. a – sorazrednik, GEO Ponedeljek, 12.55–13.40 Ponedeljek, 7.30–8.15 ziga.skufca@os-preserjeradomlje.si
Alenka Kavka 9. b, TJA Ponedeljek,10.25–11.10 Petek, 7.30–8.15 alenka.kavka@os-preserjeradomlje.si
Ajda Hiti 9. b – sorazredničarka Po dogovoru Petek, 7.30–8.15 ajda.hiti@os-preserjeradomlje.si
Petra Gale Jelenko 9. c, ZGO, DSP Sreda, 10.25–11.10 Ponedeljek, 7.30–8.15 petra.gale-jelenko@os-preserjeradomlje.si  
Tina Verbančič 9. c – sorazredničarka, socialna pedagoginja Vsak dan, 8.00–14.30 / tina.verbancic@os-preserjeradomlje.si
Polona Torkar 9. d Ponedeljek, 10.25–11.10 Ponedeljek, 7.30–8.15 polona.torkar@os-preserjeradomlje.si
Kristina Škerjanec 9. d – sorazredničarka, DSP Po dogovoru Torek, 7.30–8.15 kristina.skerjanec@os-preserjeradomlje.si
Barbič Ema DSP Po dogovoru Torek, 12.55–13.40 ema.barbic@os-preserjeradomlje.si
Bastl Enci Klavdija OPB Ponedeljek, 11.15–12.00 / klavdija.bastl-enci@os-preserjeradomlje.si
Capuder/Ozebek Viktorija FIZ, MAT Ponedeljek, 10.25–11.10 Torek, 12.55–13.40 viktorija.capuder@os-preserjeradomlje.si
Cotman Nataša SLO, GKL, knjižnica, OPB Torek, 8.20–9.05 Torek, 7.30–8.15 in po dogovoru natasa.cotman@os-preserjeradomlje.si
Dovč Gregor DSP, N2N Petek, 10.25–11.10 Torek, 12.05–12.50 gregor.dovc@os-preserjeradomlje.si
Horvat Sarah DSP Po dogovoru Sreda, 12.55–13.40 sarah.horvat@os-preserjeradomlje.si
Hudournik Maja LUM, LS 3, OPB Ponedeljek, 9.20–10.05 Torek, 14.50–15.35 maja.novak@os-preserjeradomlje.si
Jeran Simona OPB, N2A Sreda, 11.15–12.00 / simona.jeran@os-preserjeradomlje.si
Klun Kajetana Spremljevalka / / kajetana.klun@os-preserjeradomlje.si
Korošec Tjaša OPB Sreda, 12.05–12.50 Četrtek, 12.05–12.50 tjasa.korosec@os-preserjeradomlje.si
Leskovšek Nagode Kaja DSP Po dogovoru Ponedeljek, 7.30–8.15 kaja.leskovsek-nagode@os-preserjeradomlje.si
Logar Karmen GUM Ponedeljek, 10.25–11.10 Torek, 14.00–14.45 karmen.logar@os-preserjeradomlje.si
Majerhold Ostrovršnik Jerica Spremljevalka / / jerica.majerhold@os-preserjeradomlje.si
Marcijan Ana OPB Ponedeljek, 10.25–11.10 / ana.marcijan@os-preserjeradomlje.si
Mulej Neža Logopedinja Po dogovoru / neza.mulej@os-preserjeradomlje.si
Napast Franc TIT, DIP, EZR, RVT Ponedeljek, 10.25–11.10 Po dogovoru franc.napast@os-preserjeradomlje.si
Oberstar Bižal Bojana MAT Ponedeljek, 8.20–9.05 Četrtek, 12.55–13.40 in po dogovoru bojana.oberstar-bizal@os-preserjeradomlje.si
Okorn Karmen DSP Po dogovoru Sreda, 12.55–13.40 karmen.okorn@os-preserjeradomlje.si
Pajnič Tomaž ČEB, NRA Četrtek, 11.15–12.00 / tomaz.pajnic@os-preserjeradomlje.si
Petrač Hvalica Martina TJA Sreda, 8.20–9.05 Četrtek, 7.30–8.15 martina.petrac-hvalica@os-preserjeradomlje.si
Pogačnik Jasmina SLO, ŠNO Sreda, 10.25–11.10 Ponedeljek, 7.30–8.15 in po dogovoru jasmina.pogacnik@os-preserjeradomlje.si
Pokorn Amanda Knjižničarka Po dogovoru / amanda.pokorn@os-preserjeradomlje.si
Premzel Špela DSP Po dogovoru / spela.premzel@os-preserjeradomlje.si
Steiner Igor ZGO, OPB Petek, 11.15–12.00 Sreda, 7.30–8.15 igor.steiner@os-preserjeradomlje.si
Škarja Sonja KEM, GOS, NPH Ponedeljek, 9.20–10.05 Torek in četrtek, 7.30–8.15 sonja.skarja@os-preserjeradomlje.si
Tehovnik Magdalena DSP – porodniška Po dogovoru Po dogovoru magdalena.tehovnik@os-preserjeradomlje.si
Vrhovnik Manca DSP Po dogovoru Četrtek, 12.05–12.50 manca.vrhovnik@os-preserjeradomlje.si
Zobavnik Marija OPB Petek, 11.15–12.00 / maja.zobavnik@os-preserjeradomlje.si
Zupanc Neja DSP Po dogovoru Po dogovoru neja.zupanc@os-preserjeradomlje.si
Zupančič Ruša OPB Sreda, 11.15–12.00 / ruska.zupancic@os-preserjeradomlje.si
Zupančič Mateja Socialna pedagoginja Vsak dan, 8.00–14.30 / mateja.zupancic@os-preserjeradomlje.si
Dostopnost